Cầu tự con trai

Cầu tự con trai 

  Người xưa rất coi trọng đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn. Nên việc có con trai là điều bắt buộc với câu bất hủ: “đánh cha anh em, chửi cha mẹ không bằng tuyệt tự tuyệt tôn.” Phúc khí mỗi dòng họ là khác nhau nên xương cốt chúng ta khác nhau, cuộc sống khác nhau, và chuyện con cháu nối dõi không hề đơn giản. Nhà nào trưởng họ không có cháu trai thì thật đáng ngại, có thể nỗi buồn kéo dài tới nhiều đời, sự phiền muộn này nhất là ông bà, rồi đến bản thân người con trưởng ấy, rồi dòng họ bàn tới bàn lui. Cháu trai trưởng có nhiệm vụ báo hiếu gia tiên, nơi con cháu tập trung về tưởng nhớ phúc báo gia tiên. Nơi dòng họ bàn bạc, tập trung nơi xét công cho con cháu. Nơi đoàn kết nhất của dòng tộc cũng là đây. Các cụ nói gái đi lấy chồng hưởng phúc nhà chồng liệu mấy người con gái thờ phụng được gia tiên. Bởi lúc ấy lại 2 phòng thờ, hai ban thờ....tránh những điều khó khăn.

Cầu con trai là phải chọn được long mạch tốt, khí vượng, sau cao dày, trước có sông ngòi uốn lượn...long ôm chầu, trường dài, hổ phục. Vị trí đắc địa này không phải dễ kiếm mà phải do tích phúc của dòng tộc nhiều đời, của bản thân dòng họ, người đương thời. Hoặc tìm nhà, vị trí sau cao dày, khí lực và hình thể mé trái phải đẹp và vượng so với mé phải, minh đường thoáng rộng không bị che khuất, đẹp, xa xa có sông, hồ núi đẹp.

Chọn đất là chuyện của các thầy địa lý, là tâm phúc của gia chủ. Nên muốn thành công, trí tuệ thầy tốt, tâm Đức gia chủ vẹn tròn....