Xem bát tự

Bát tự là gì?

Bát tự là gì?

Cập nhật: 2019-04-10 Lượt xem: 14894

Xem bát tự là gì : xem bát tự là việc lấy năm tháng ngày giờ sinh và nơi sinh để sắp xếp theo trật tự nhất định, tìm ra cát hung của đời người.