Mệnh lý

Xem mệnh lý

Xem mệnh lý

Cập nhật: 2020-10-10 Lượt xem: 968

Coi mệnh lý bắt buộc phải gặp trực tiếp người chủ gia đình, quan sát vận khí, sắc diện của chủ gia đình

Mệnh lý

Mệnh lý

Cập nhật: 2020-10-06 Lượt xem: 591

Mệnh lý là thông tin quan trọng nhất của con người