Xem mệnh lý

Xem mệnh lý

   Người xưa dạy : thông thiên đạo ắt thông địa đạo, thông địa đạo ắt thông nhân đạo...Coi mệnh lý bắt buộc phải gặp trực tiếp người chủ gia đình, quan sát vận khí, sắc diện của chủ gia đình...Mệnh lý là cái quý giá bậc nhất của con người nên chúng ta hiểu mệnh lý chính là chúng ta vận hành cuộc đời mình cho đúng cách, tăng phúc, hoá hạn...
   Xem đất chính là xem vị thế miếng đất, xem sông hồ ao đầm, cây cối, các dãy nhà cao tầng, xem núi, trước sau trái phải....xem kích thước dài rộng, chất đất, xem từ xa tới gần, nước từ đâu chảy về mạch chạy ra sao, chất đất thế nào...
   Xem người cũng vậy, lấy năm tháng ngày giờ sinh, nơi sinh, nhìn xem cốt tướng, sắc diện, thanh tướng, dáng đi, thần mắt, sự phối hợp ấy khiến các thầy đưa ra lời khuyên chính xác, hợp lý... Vì vậy sắc diện trên khuôn mặt là cái động, dễ nhận nhất, từng vị trí sẽ tương ứng với vợ, con, cha mẹ, công việc , bạn bè, bản thân, đào hoa.... mộ phần...
    Vì vậy, xem một mệnh lý nhưng chúng tôi phải dùng rất nhiều kiến thức để giúp quý vị, tìm ra những phương án phù hợp tiết kiệm và nhanh nhất. Do vậy xem mệnh lý chúng tôi không coi qua mạng, không coi qua việc gửi ngày giờ tháng năm sinh, trừ vài trường hợp đặc biệt.

Cập nhật: 2020-10-10 Lượt xem: 929

Xem mệnh lý

Mệnh lý