Tử vi lý số

TỬ VI LÝ SỐ.
Xem lý số là gì? Lý số có tác động thế nào với đương số hay con người.
Mệnh lý con người là tổng hợp của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, nơi sinh, âm phúc, là ngôi nhà chúng ta ở, là nghị lực vươn lên của đương số.
Năm tháng ngày giờ sinh là các yếu tố chủ đạo, trong đó tháng sinh là hoa của năm sinh, giờ sinh là hoa của ngày sinh....năm sinh gọi là gốc, tháng sinh gọi là thân, ngày sinh là cành lá, giờ sinh gọi là kết quả.
Tử vi chia đời người làm 12 địa bàn, gồm các cung : mệnh - tài - quan - cha mẹ - phúc Đức- điền- nô bộc- thiên di- tật - tài - con- thê- anh em. Và có 14 sao chính tinh, chia theo công thức an sao... Tử vi lấy lịch mặt trăng để làm căn cứ đời người.
Bát tự : tức lấy 4 trụ làm chính xem xét thêm nơi sinh, và xem thêm các yếu tố khác như khuôn mặt, sắc diện.

+Trụ năm phản ánh cha mẹ - gia tiên

+Trụ tháng phản ánh cùng anh em

+ Trụ ngày phản ánh hôn nhân

+ Trụ giờ phản ánh cung con cái.

Tứ trụ lấy can ngày làm hạt nhân, và lấy theo lịch mặt trời hay tiết khí.
Đây là hai môn ứng dụng của dịch học xem mệnh lý con người thông dụng và tính chuẩn xác cao, là dựa vào sự tương tác của âm dương ngũ hành khí tiên thiên, tức khí trời đất thụ bẩm trong cơ thể con trẻ khi sinh ra đời, sự yêu cầu chính xác về năm ... tháng... ngày ... giờ là rất cao.
Khi biết được lá số người tư vấn xem xét định hướng để mệnh chủ tăng lành hoá dữ, và nơi nào xấu hoá giải nơi đó...Biết trước để tránh, hạn chế những điều dữ tới, sắp tới bằng tích phúc, hành thiện, hoá giải, phóng sinh, tìm người hợp tác, tìm năm sinh con, tìm nhà, làm mộ tăng phúc báo...
Lý số là bộ môn nghiên cứu sự tương tác của âm dương ngũ hành, dưới dạng thông tin năm tháng ngày giờ...Khi ngũ hành hợp hoá, cân bằng, tụ kết ấy là mệnh lý đẹp... Mệnh lý đẹp thì cuộc sống gặp nhiều may mắn thuận lợi, khi mệnh lý chưa tốt chúng ta phải tăng cường rèn luyện, lấy hậu thiên giúp hóa giải tiên thiên. Hậu thiên là việc ăn uống, tập luyện là tích phúc, là ngôi nhà, là ý chí, nghị lực, năm sinh con, người hợp tác, phương vị sống, nghề nghiệp, tên....Vì vậy người tư vấn sẽ cân đối để tính toán đưa ra lời khuyên hợp lý cho mệnh chủ.
Mỗi một năm thái tuế thay đổi, tức sự tương tác ngũ hành thay đổi, có đổi tức có biến nên mệnh chủ nên xem từng năm hay từng tháng...để điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp với động biến trên lá số.
Mười năm một đại vận tức sự thay đổi một vòng thiên can gọi là phúc, địa chi gọi là họa, sự tương tác mạnh của địa chi tạo ra sự xung khắc lớn năm ấy chúng ta hay gặp những điều kém may mắn. Khi ngũ hành hợp hoá tạo thành cát lành thì chúng ta tăng cường may mắn, thuận lợi.

Cập nhật: 2019-04-10 Lượt xem: 562

Tử vi lý số