Khai mở thần thức con người

Khai mở thần thức cho người nhà khi tuổi cao, khi trọng bệnh…
Thưa quý vị tôi có một may mắn đọc cuốn hành trình về Phương Đông của Nguyên Phong dịch- biên soạn. Rồi sức mạnh của Tiềm Thức và một vài cuốn sách khác, sách tôn giáo có đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện… có thời gian đọc cuốn Hoàng Đế Nội Kinh…. Cũng nhờ vậy tôi hiểu rằng việc đánh thức thần thức trước lúc mất vô cùng quan trọng hay lúc đau yếu chúng ta cần lắm đánh thức thần thức.
Đông y chia con người làm 3 thể : thể xác - thể vía - thể thần…. Thể xác gửi về đất mẹ sau khi ta ra đi, thể vía là môi trường nuôi dưỡng thể thần… thể thần được bảo tồn, nếu được khai mở trước lúc mất thì thần thức người Mất dễ gần con cháu, linh ứng với con cháu, định thần cõi giới khi ta tới… thần tốt thì khí trong, thanh….dễ siêu thoát lúc xuất hồn, giải bớt những thứ nặng nề, trọc khí khi còn sống…
Kinh Tôn Giáo có thể là Kinh của Đạo Phật, có thể là kinh của Đức Chúa hoặc niềm tin của thần thức khi còn sống.. Nếu mẹ cha tụng niệm hàng ngày thì linh khí rất thanh, bệnh tật gặp thuốc, cuộc sống an thần, đạt tới cảnh giới của thần thức. Chúng ta thích kinh nào hợp kinh nào đọc kinh đó: có thể là Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng Bồ Tát… ( nếu bạn có thể đọc kinh của tôn giáo mà bạn có niềm tin)
Tôn giáo chính là Đức tin… bởi niềm tin là phép sơ khai của Đức tin, Đức tin chính là đạo nâng tầm con người, kinh Văn là dạng sóng đưa đánh thức thần thức con người, đặc biệt người ốm đau lâu ngày, người già, người trọng bệnh… Nếu cha mẹ đau yếu chúng ta có thể tụng niệm cho cha mẹ, người thân tuy nhiên không được nhiều bằng cha mẹ, người thân tự tụng niệm. Kinh văn mà bạn đang tụng niệm, sẽ giúp bạn đạt tới năng lượng rất cao, thần thức mãnh liệt, trái tim yêu thương… Bạn không còn tham chấp quá nhiều…
Vạn đạo khởi sự từ tự nhiên, và hơn ai hết cơ thể khỏe mạnh thì đạo nhanh chóng đến với bạn. Hãy hành trì một ngày 1 -2 câu chú câu kinh sẽ giúp bạn minh mẫn, trí tuệ khai thông, khó khăn đi qua và bạn có thể gia phúc cho chính người bạn yêu thương….

Phong thuỷ Phú Minh - Sức khoẻ phồn vinh

0933.463.677

Cập nhật: 2021-08-14 Lượt xem: 827

Khai mở thần thức con người

Thời tiết tuân thủ theo ngũ vận

Bệnh tim mạch - Hơi thở và Thiền Định