Thời tiết tuân thủ theo ngũ vận

Thời tiết tuân thủ theo ngũ vận

Thời tiết tuân thủ theo ngũ vận, lục khí

1. Can có 10 can sắp xếp theo trật tự:

   + 5 can dương, giáp- mộc dương, Bính- dương hỏa, Mậu- dương thổ, Canh- dương kim, Nhâm- dương thủy.

   + 5 can ân: Ất- âm mộc, Đinh- âm hỏa, Kỷ- Âm thổ, Tân- âm kim, Quý- âm thủy.

Giáp mộc lấy kỷ thổ hóa thành thổ được gọi là hợp trung chính: hợp tốt số 1.

Canh kim dương lấy Ất mộc làm vợ hóa kim là hợp ý người quân tử, vượt qua can trường nghịch cảnh

Nhâm thủy dương hợp đinh hỏa hóa thành mộc hợp của đa dâm

Mậu thổ dương hợp quý thủy thành hỏa: hợp của vô tình, của chồng già vợ trẻ

Kết luận: Thiên can chia làm 5 loại khí: Giáp là thực thổ, Kỷ là thiếu thổ, Bính là thực thủy, Tân là thiếu thủy, Canh là thực kim, Ất là thiếu kim, Nhâm là thực mộc, Đinh là thiếumộc, Mậu là thực hỏa, Quý là thiếu hỏa.

Thiên can đông y gọi là Thiên Vận, năm nay thiên can là Canh nên khí chủ yếu là Táo tức là khô.

  1. Địa chi

Có 12 địa chi chia làm 12 địa bàn chứa lục khí: Thử là nhiệt, Hỏa lànóng, táo là khô, thấp là ẩm, hàn là lạnh, phong là gió.

Tỵ(Phong)- Đối

Ngọ(Chính)- Thử

Mùi(Thấp)- Chính

Thân(Hỏa)- Đối

Thìn(Hàn)- Đối

 

Dậu(Táo)- Chính

Mão(Táo)- Đối

Tuất(Hàn)- Chính

Dần(Hỏa)- Chính

  •  

Tý ( Đối)- Thử

Hợi(Phong)- Chính

Người ta gọi: Địa chi quản khách khí hay Khí tác động mạnh đến sự thay đổi thời tiết mang tính cố định hàng năm hay gọi là chủ khí. Chủ khí là:

   Mùa xuân thì ấm áp, mùa của mộc vượng.

   Mùa hè thì nóng, mủa nhiệt và hỏa. Vào mùa trường hạ ( sau 7.7) lập tiết mùi, nóng ẩm, mùa của bênh tật nhiều.

   Mùa thu thì khô hanh, hay còn gọi là táo,

   Mùa đông rét lạnh, hay còn gọi là hàn.

   Khách khí là khí tàng chứa trong địa chi như:

   Tý Ngọ tàng chứa thiếu âm quân hỏa

Dần Thân tàng chưa thiếu dương tướng hỏa

Sửa Mùi tàng chứa thái âm thấp thổ.

Dậu Mão tàng chứa dương minh tao kim

Thìn Tuất tàng chứa thái dương hàn thủy

Hợi Tỵ tàng chứa quyết âm phong mộc.

Từ địa chi hay thái tuế của năm người ta tìm ra được khách khí, khí tư thiên quản 6 tháng đầu năm và khí tại tuyền quản lý 6 tháng cuối năm. Như vậy năm Tý khí tư thiên đóng giữa mùa hè là ; Thiếu âm quân hỏa và khí tại tuyền là dương minh táo kim tức là mùa hè là nóng và mùa đông là hàn lạnh do bản chất mùa hè là nóng, kết hợp với khách khí nóng nên hỏa càng cường sinh ra nắng nhiều, mưanhiều, chắc chắn có lụt lội. Khí tại tuyền là dương minh tao kim tức là khô lạnh kết hợp với mùa đông lạnh giá nên mùa đông càng thêm lạnh

Từ ngũ vận, lục khí các nhà nghiên cứu chia ra bảng sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ khí

Nhị Khí

Tam Khí

Tứ Khí

Ngũ Khí

Chung Khí

Chủ Khí

Quyết Âm Can Mộc

Thiếu Âm Quân Hỏa

Thiếu Dương Tướng Hỏa

Thái Âm Thất Thổ

Dương Minh Táo Kim

Thái Dương Hàn Thủy

Tính Chất

Gió Ấm

Ấm áp

  •  

Nóng Ẩm

Táo, khô

Hàn Lạnh

Khách Khí

Thái Dương Hàn Thủy

Quyết Âm can mộc

Thiếu âm quân hỏa tư thiên

Thái âm thấp thổ

Thiếu dương tướng hỏa

Dương minh táo kim tại tuyền

Tính chất

  •  

Gió ấm

Nóng, rất nóng

Nóng ẩm, bệnh tật

Ấm

Hàn lạnh

Thời gian

21/1-20/3: Đại hàn , lập xuân, vũ thủy, kinh chập

21/3-21/5: Xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ 5

22/5-21/7: Tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử

22/7-21/9: Đại thử, lập thu, xử thử, bạch lộ

22/9-21/11: Thu phân, hàn lộ, sương giáng, lập đông

22/11-20/1: Tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn.

 

 

Cập nhật: 2020-07-13 Lượt xem: 1110

Khai mở thần thức con người

Thời tiết tuân thủ theo ngũ vận

Bệnh tim mạch - Hơi thở và Thiền Định