Chọn đất đặt mộ cho gia tiên, ông bà, cha mẹ

Vì sao quý vị nên chọn đất đặt mộ cho gia tiên, ông bà, cha mẹ....

Từ ngàn xưa môn địa lý khai sinh, thì rất nhiều gia đình đã quan tâm tới việc chọn đất an táng cho gia tiên, ông bà, cha mẹ, bản thân...

Vậy việc đó có tác dụng gì ???

Đầu tiên tác dụng đặt mộ là việc giữ gìn xương cốt được trường tồn, việc trời đất nuôi xương cốt bằng long khí dẫn trong lòng đất khiến con cháu được hưởng phúc khí, tăng phúc, triệt họa. Xương cốt của chúng ta đẹp là do chữ phúc này, giàu sang Phú quý cũng từ đây sinh ra nên các cụ dạy : người sống vì mồ vì mả ai sống vì cả bát cơm nhằm giáo huấn con cháu hướng về cội nguồn, xây phúc, tạo phúc để phúc ngày thêm dày, nhân Đinh đông, giàu sang và đoàn kết. Thánh địa lý Tả Ao từng viết : “đạo cao long hổ phục - Đức trọng quỷ thần kinh” có nghĩa là con cháu tạo Phước dày sẽ được mồ mả an táng đẹp được chư thần tại đất ủng hộ, phù trì. Cõi Trần chỉ là cõi tạm về nơi yên nghỉ được đất, có long hổ ôm chầu, sa Sơn chứng ứng hội về, sau lưng có núi cao tựa, trước mặt có minh đường khai, có thủy ôm vào lòng, có án đẹp... đất ấy ắt hẳn sinh con cháu giàu sang Phú quý.

Phúc, Lộc, Thọ , Khang, Ninh chính là lo phần đất ông bà gia tiên, hướng về cội nguồn, trước khi bố mẹ cao tuổi chúng ta cần lắm lo việc này... Người Việt vốn coi trọng chữ Hiếu và đưa chữ Hiếu thành đao Hiếu, vì vậy con cháu có ngày thanh minh, ngày sau ông Công , Ông Táo chầu trời thăm viếng mộ phần gia tiên. Chúng ta có thêm may mắn là tại đây, chưa ai mà chăm chút mộ phần đúng mà không giàu có Phú quý, càng giàu có họ càng mong làm được gì cho gia tiên, ông bà, cha mẹ. Nhiều gia đình không có con trai đã dùng cách chuyển mộ phần, hay đặt lại mộ phần, để cho thanh Long vượng, Huyền vũ cao dày, thanh Long quá cung...giúp phúc thêm dày. Dựa trên lá số người ta có thể tìm được ngôi mộ phát để ta chăm sóc....

Cập nhật: 2020-08-20 Lượt xem: 646

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???