Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

   Động mồ mả là việc long mạch dẫn vào huyệt mộ bị đứt gẫy hoặc làm cho yếu đi. Mồ mả dưới bình dương là rất dễ bị động bởi việc xung phá Huyền vũ phía sau mộ khiến cho long mạch đứt gãy...

   Việc các gia đình đặt mộ hết sức lưu tâm nên đặt các đời cao phía sau cùng dần dần đến hậu thế, tránh trường hợp các cụ đằng trước con cháu đằng sau thì việc động mồ mả là đáng sợ, càng sợ hơn khi là huyệt

kết, phát. Hoặc việc do các núi phụ mẫu bị phá hủy thành ra hỏng long mạch...dẫn đến gia trung gia đạo lục đục.

   Vậy phải làm sao???

   Khi động long mạch nhẹ thì tưới nước ngũ vị hương, tam giang thủy, tam kinh, nước mưa không nguồn. Bình dương ưu tiên nước ngũ vị hương và Sơn cước ưu tiên dùng nước tam kinh, tam giang... kết hợp với lễ tạ... 
   Nếu phá mất Huyền vũ hoặc đào mương xẻ rãnh gây hỏng hẳn long mạch, hoặc nước ô nhiễm nhiễm vào xương cốt thì gia đạo bệnh trọng, làm ăn cực kém, quý nhân rời bỏ, đặc biệt là bệnh về mắt...thì nên di rời

mộ phần... đến nơi khác.

==> Mộ phần quyết định phúc và phần xương cốt của chúng ta. Do đó, chúng ta không thể xem thường ...

Cập nhật: 2020-09-26 Lượt xem: 985

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???