Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám và tang xám là gì?
Tang trắng hay tang xám là có người thân ruột thịt mất như cha mẹ, vợ con… mà mình phải chịu tang hay âm khí nỗi buồn sinh ly tử biệt ám muội khiến tâm lý không thật tốt do đó hay gặp chuyện không lành, kết hợp với việc hung táng thịt chưa rời khỏi xương và thần thức người mất chưa được định vị để về cõi linh ứng.
Ngày nay khi con người tiếp xúc nhiều hơn với đạo giáo, tôn giáo, văn hoá quê hương thì sự tiến bộ về tổ chức tang lễ đã khác xưa nhất là ngoài Bắc….
Họ đã biết tụng Kinh từ ngay khi người nhà chưa mất, nâng cao thần thức, khi tuổi lớn ngoài 60 tuổi họ hay lui tới nơi Thờ phụng tôn giáo để an định nâng cao thần thức, hoá giải những sự việc chưa tốt mà họ đã làm…rồi khi người thân chúng ta mất đi chúng ta đọc kinh kệ phóng sinh dẫn đường, khai mở thần thức giúp thần thức người mất tìm được tầng phù hợp với trí tuệ khi còn đang sống…
Việc hung táng hay chôn thì vận tang xám kéo dài do khi nào xương sạch hoàn toàn lên mộ hay sang cát ( hoặc cải táng ) tuỳ vùng miền mà quá trình vận tang xám coi như hết.
Việc hỏa táng thì hay hơn bởi thịt đã sạch khỏi xương, còn lại xương, chúng ta đặt mộ và kinh kệ, phóng sinh trong 49 ngày hoặc đủ 7 tuần. Tối thiểu tuần 1 lần tức là chúng ta đã giúp người mất về cõi phù hợp với họ… Lưu ý khi ma chay tuyệt đối không giết mổ để người mất được thêm công phúc, người sống tạo thêm nghiệp lành, rồi đem một phần tiền phúng viếng làm công Đức, phóng sinh giúp người đi càng tốt… Do đó sau 49 ngày hoặc tối đa 100 ngày quý vị hoàn toàn yên tâm về việc tang xám đã hoàn toàn rời xa chúng ta. Bởi người mất đã trọn người sống cũng tích phúc đủ..
Việc từ giã cõi Trần ai rồi cũng tới nhưng chúng ta nên chọn sao cho nhẹ nhàng phù hợp với văn hoá, xã hội, dòng tộc và tiết kiệm…
Cuối cùng làm sao để người ra đi thanh thản, không luyến tiếc tấm thân Trần nhơ nhuốc để linh khí thanh trong ăn mày cõi Đạo giáo…

Cập nhật: 2021-09-27 Lượt xem: 1061

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???