Gửi cốt tro lên chùa tốt hay không tốt

Gửi cốt tro lên chùa tốt hay không tốt?

     Chùa nơi thanh tịnh, nơi Đức Phật phát Quang, cứu khổ, độ cho muôn dân tại đó an lành, Ngài giáo hoá tà thuật, quỷ, ma... giúp mọi nhà tránh dữ rước lành. Nơi đâu có Đức Phật nơi ấy người dân thêm bình an.Nhưng các con của Ngài một bộ phận mượn danh cầu tiền, mang áo cà sa mà tâm vẫn còn nguyên bộ tham, sân si... hám danh hám của vẫn xác thịt và nhầy nhụa. Nhà sư có trách nhiệm dâng lễ cúng dường hay ta hay nghe cúng dường Tam Bảo : chư Phật- Pháp - Tăng. Các Tăng chuyển lời dạy của Phật rèn kinh rèn kệ, lấy kinh hoá lòng tham vì lòng tham là bản chất là tự nhiên. Chư Tăng học và hành đạo truyền kinh kệ cho người dân giúp tâm đạo của người dân sáng lên, không đi ngược quy luật đất trời, nhân quả.

     Đưa tro cốt sau hỏa táng lên chùa nếu nơi ấy thực sự chư vị ni sư đều tốt thì một phần gia tiên chúng ta được Phật độ bởi kinh kệ hàng ngày tuy nhiên về tự nhiên lại là không đúng.

     Vạn vật sinh ra ở đất mẹ, kết hợp với tinh khí của cha tạo thành hình khí mang âm dương ngũ hành là con người. Ta chết đi xương ta được đất mẹ đón về hoá thổ, dưỡng vào lòng đất đó là hợp lẽ đạo trời đất. Nhiều đất nước mang tro ra biển thả để về nguồn thủy tổ, khai sinh ra sự sống là nước. Tuy nhiên vì chữ Hiếu của người Việt chúng ta muốn cha mẹ ở gần có mộ phần ta thăm viếng mỗi dịp thanh minh, cuối năm. Ai cũng có quê hương và quê hương là nơi thủy tổ, nơi mộ phần nơi nhau rốn được cắt tại đây.

     Có ai chối được quy luật tự nhiên đâu, không ai không chết, nhưng nên trả về đất mẹ dù chỉ còn lại lọ tro. Bởi người dương muốn có nhà cửa để ở, mà sao nỡ để gia tiên không nhà...

     Lên chùa nơi ma tà, nơi quá nhiều chúng sinh liệu rằng gia tiên chúng ta có đủ sức cạnh tranh không? Âm dương nhất lý, người trẻ hồn khỏe, người già hồn yếu...
=> Là người Việt thuần đạo thờ cúng gia tiên tôi mong quý vị hãy cẩn trọng điều này đừng để đáng tiếc xảy ra..
 
 

Cập nhật: 2020-09-09 Lượt xem: 723

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???