Không dùng đá xanh ốp mộ

    Tại sao không dùng đá xanh ốp mộ, hay làm mộ???
     Như quý vị biết âm Trạch là môn khó và rất khó, cần người thầy tâm phúc và trí tuệ cùng với Huệ nhãn đủ tốt.
Khi đặt mộ của gia tiên hay người thân trong nhà cũng cần phải có sự đối lưu âm dương. Vì để cho xương cốt bền lâu bên dưới cần đào tới long mạch, cấm đào sâu vì long mạch đi ngang, xương cốt không nhận được khí nuôi dưỡng. Khi xây mộ người ta xây ở mức từ mặt đất âm xuống chừng 25-30 cm tuỳ thuộc vào địa thế đất nữa. Nếu đất quá mềm người ta có thể làm sâu hơn nhưng khi xây phải để ý cách xây để hoà nhập của long mạch vào mộ nuôi xương cốt.
     Đá tích âm, giữ âm, bản thể là âm, do đó sự trao đổi nhiệt là rất yếu. Nên xương cốt và đất bên trong lòng mộ nhận được rất ít dương khí, làm đất quá giàu độ ẩm, hỏng hết xương cốt. Rất nhiều gia đình hiện nay đang dùng đá Granit hay đá xanh làm lăng mộ thật không tốt chút nào, vừa gây sự lãng phí vừa làm xương cốt gia tiên chúng ta chóng hỏng.
Chọn đất đúng, sao cho Loan đầu (thế đất) tốt, lấy hướng tốt, phân kim lập hướng tốt, tiêu sa nạp thủy tốt đã là rất khó, việc còn lại là xây đắp sao cho phù hợp. Bình dương giàu dương khí nên đắp mộ to, tăng âm, hài hoà âm dương, mở rộng lỗ thông âm dương cho phù hợp. Sơn cước mạch cường, chọn nơi thấp long gầy, có oa, nhũ, thoát sát... để đặt thì chọn kích thước mộ nhỏ, xây nhỏ, giảm tích âm.
Sau khi định hình mộ ta xây dùng gạch men khô màu vàng, đồng chất, ốp lên,gạch này có khả năng lưu nhiệt rất tốt, tạo ra sự cân bằng âm dương cho ngay ngôi mộ nhà chúng ta...

Cập nhật: 2020-09-08 Lượt xem: 1152

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???