Nên chọn hung táng háy hỏa táng???

Chúng ta chọn chôn hung táng hay là hỏa táng...
Khi gia đình có người thân về với gia tiên theo quy luật sinh tử của vạn vật thì đứng trước hai lựa chọn:
1. Hung táng tức là chôn tại khu nghĩa địa quy hoạch của làng, xã, huyện, thành phố quy định. Việc này có thường bảo toàn về mặt xương cốt, bởi xương cốt còn nguyên vẹn, phúc khí còn lâu dài nhưng về mặt nào đó khiến nước và đất vùng đó ô nhiễm khá nặng... và nguy cơ có thể dẫn đến không sạch sẽ nếu chôn dưới đồng vào vùng đất lạnh
2. Hỏa táng là việc đưa người thân đến các đài hoá thân để lấy về xương. Khi nhiệt độ đến 1000 độ và hơn nữa thì xương đã cháy mất phần nào nên phúc Đức đã giảm đi khá nhiều nhưng bù lại là vệ sinh, sạch sẽ làm một lần được luôn.
Tuy nhiên các gia đình có điều kiện họ thường chọn hung táng, đồng thời họ đã chọn đất trước đó để táng mộ phần gia tiên, có nhiều gia đình đã chọn phương pháp đặt ngay vào khu nghĩa trang của gia đình tuy nhiên cần thầy cực giỏi mới dám nhận ca này. Thông thường là chôn tại nghĩa trang sau đó sang áo để đưa về xây mộ tròn để đảm bảo tốt cho việc dưỡng xương cốt, hay chọn đất đặt mộ. Đặt mộ chính là dưỡng xương cốt.... của gia tiên chúng ta, mang lại phúc báo nhiều đời.
Khi xương cốt đã bị hỏa đốt thì xương cốt rất kém, thời gian bền lâu kém đi. Chỉ nên hung táng khi người nhà chúng ta mắc bệnh trọng, bệnh lây nhiễm có nguy cơ lây Lan rất mạnh.

Cập nhật: 2020-08-31 Lượt xem: 714

Vì sao người xưa kiêng vận tang xám

Nên hỏa táng hay hung táng

Ngược mạch

Sụt lún mộ câu chuyện không thể xem thường

Động mồ mả "KHÔNG THỂ" xem thường

Việc nên, không nên chôn xương cốt người ở đâu???